Juniorkonsulenten og Seniorkonsulenten

Sommerjobbstudenter søkes

Xrgia søker sommerjobbstudenter for 2018 for diverse analyseoppdrag innen fornybar energi, det grønne skifte og digitalisering. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Oslo sentrum, men kan også medføre reise- og opphold til våre kunder…
Kabelrute survey

NorthConnect utenlandskabel kobler fornybare kraftsystemer

,
Utenlandskabel til Skottland NorthConnect er en 1400 MW utenlandskabel mellom Skottland og  Norge, som vil koble sammen to kraftsystemer med høyt innslag av fornybar energi. I Skottland og farvannene rundt bygges det mye vindkraft, med…