Agder Energi AS har inngått rammeavtale med Xrgia om kjøp av konsulenttjenester

Xrgia er valgt som leverandør av konsulenttjenester for Agder Energi AS og til 15 av selskapets datterselskaper. Rammeavtalen ble inngått i 2014 og gjelder ut 2015 med opsjon for Xrgia på 1+1 års forlengelse. Xrgia kan gjennom sin erfaring…

Mulig med effekttariffer for alle nettkunder ved innføring av AMS

Med innføringen av AMS åpner muligheten for at også små nettkunder kan få nettariff basert på effekt og ikke energi. Vi har gjennomført analyser av dette for Ringeriks-kraft Nett (som er Norges første fullimplementerte AMS-selskap) og…