Våre rådgivere har dyp industrikompetanse og operativ erfaring fra energisektoren.

Våre rådgivere kombinerer dyp bransjekompetanse og operativ ledererfaring med god forretningsforståelse og sterke analytiske ferdigheter.

Våre oppdragsgivere er blant de ledende aktørene innenfor kraftsektoren i Norden. Det innebærer at Xrgia kontinuerlig utfordres til å utvikle praktiske løsninger som møter de utfordringene våre klienter står overfor.

Tommy Løvstad

Tommy Løvstad

Daglig leder og partner

Tommy har lang erfaring fra energi- og telekombransjen, med ledende posisjoner i selskaper som Agder Energi, Norsk Hydro og Telenor. Som konsulent har Tommy jobbet med forretnings- og strategiutvikling samt prosessforbedringer og prosjektledelse av store infrastrukturprosjekter. Tommy har ledet kabelprosjektene NorGer og NorthConnect, og er nå direktør for kommersiell og finansiering i NorthConnect. Tommy er sivilingeniør fra NTNU og har tilleggsutdannelse innen Industriell økonomi fra Küngliga Tekniska Högskolen (KTH) i Sverige.

+47 971 77 845
tommy@xrgia.no

Tor Saunes

Tor Saunes

Assosiert partner

Tor har mange års erfaring med operativ ledelse og gjennomføring av forretningsprosesser. De siste ti årene har Tor jobbet i energibransjen, og før dette jobbet han i Telecom og Venture. Her jobbet han bl.a. som investeringsdirektør og daglig leder i It Fornebu Invest. Som konsulent har Tor jobbet som management for hire i større infrastruktur prosjekter – senest Hafslund Telekom, SAE Vind, Statkraft Wind og nå NorthConnect. Tor jobber for tiden som konsulent for Sira Kvina og som Project Office Manager i NorthConnect. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og siviløkonom fra NHH.

+47 928 80 500
tor@xrgia.no

Kyrre Nordhagen

Kyrre Nordhagen

Assosiert partner

Kyrre er en erfaren prosjektleder og rådgiver i energi- og finanssektoren. Fagområder han arbeider innen er Strategi, forretningsutvikling, digitalisering, risikostyring og prosjektledelse. Han har ledet noen av de største prosjektene i energibransjen bl.a. Nettplan Stor-Oslo og Skagerrak 4. Kyrre er sivilingeniør fra Industriell økonomi NTNU og er sertifisert Project Management Professional (PMP).

+47 480 35 896
kyrre@xrgia.no

Klaus Vogstad

Klaus Vogstad

Assosiert partner

Klaus Vogstad er dr.ing elkraft og siv.ing maskin NTNU, og har jobbet i kraftbransjen i 12 år, innen kraftforvaltning som avdelingsleder for CoE Wind & Site i Agder Energi, og som 1. amanuensis II ved industriell økonomi NTNU. I senere tid har han vært senioranalytiker i Meventus AS. Vogstad har utvikletParkOptimizer og WindFarmDesigns, som er beslutningsstøtteverktøy for vindkraftutbygging, og utvikler også installasjonsløsninger for solcelleanlegg.

+47 928 510 67
klaus@xrgia.no

Tale Marie Astad Paulshus

Tale Marie Astad Paulshus

Konsulent

Tale er nylig tatt inn i teamet til XRGIA som konsulent. Hun har tidligere erfaring fra sommerjobber i konsulentbransjen og fra Statkraft vind. Tale er nå engasjert i NorthConnect som Project Assistant og deltar også på andre prosjekter som Xrgia er involvert i. Hun er utdannet sivilingeniør innen elkraft på Energi og Miljø v/ NTNU, og har i tillegg fag fra Samfunnsøkonomi v/ NTNU.

+47 482 87 063
tale@xrgia.no

Johan Baade-Mathiesen

Johan Baade-Mathiesen

Juniorkonsulent

Johan er tatt inn i teamet som del av hans økonomi- og finansstudier på Università Bocconi i Milano. Han har erfaring fra kraftforvalting gjennom tidligere engasjement hos Sira-Kvina Kraftproduksjon, der han gjennomførte et LEAN-prosjekt og inntektsanalyser for produksjonsavdelingen. For tiden er han engasjert i NorthConnect som prosjektkoordinator.

+47 472 49 388
johan@xrgia.no

Oddne Mikal Råheim

Oddne Mikal Råheim

Juniorkonsulent

Oddne er tatt inn i teamet som en del av hans sivilingeniørstudier i Anvendt matematikk og datavitenskap ved Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. På studiet har han skrevet oppgaver om prediktive modeller for kraftbransjen, operasjonsanalyse og optimeringsalgoritmer.