Vi leverer konsulentjenester innen fornybar energi og nettvirksomhet til ledende nordiske energiselskaper. Vårt hovedfokus er innen:

Analyse
Gode analyser er som regel en forutsetning for gode beslutninger. Vi har lang erfaring fra analysefeltet og utfører en lang rekke analyser for energibransjen. Vi gjennomfører bl.a. analyser innen følgende områder:
 • Effekt- og energiprognoser
 • Tariffstruktur og - modeller
 • Nettregulering
 • Aktøranalyse
 • Ulike økonomiske og finansielle analyser
Strategi
Med fallende kraftpriser, store investeringer i nett, innføring av smarte målere og regulatoriske endringer står energiselskapene ovenfor en rekke strategiske valg. Gjennom vår erfaring bistår vi våre kunder innen:
 • Utvikling av forretningsplaner
 • Restrukturering
 • Verdivurderinger
 • Forhandlingsstøtte
 • Risiko- og usikkerhetsanalyser

Prosjektledelse
Energiselskapene står ovenfor store investeringer noe som medfører store og komplekse prosjekter. Vi har erfarne prosjektledere som har bidratt inn i prosjektenes ulike faser fra initiering, planlegging, gjennomføring og avslutning. Vi leverer tjenester innen:
 • Prosjektstrategier
 • Prosjektledelse
 • Prosjektkommunikasjon og interessenthåndtering
 • Plan- og Konsesjonsprosesser
 • Risikostyring og HMS
Prosessforbedring
Krav om effektivitet, endringer i forretningsmodell eller ny aktivitet medfører endringer i forretningsprosessene. Vi har gjennomført store prosjekter innen prosessforbedring og levert innen følgende områder:
 • Prosesskartlegging og dokumentasjon
 • Prosesseffektivisering
 • Kvalitetssikring
 • Omstilling og endringsprosesser


Se våre leveranser eller rapporter - trykk her.