Prosessutvikling innen offshore vind for Statkraft

I 2014 har Xrgia i samarbeid med det danske konsulentselskapet K2 Management utviklet arbeidsprosesser, krav, støttedokumenter og maler for prosjektutvikling og kvalitetssikring av utvikling av offshore vind i Storbritannia.

Arbeidet har omfattet både kommersielle og tekniske prosesser, myndighetsprosesser, HMS, interne beslutningsprosesser og prosjektstyring. Xrgia har også tidligere jobbet med prosessutvikling og etablering av gode prosjektutvilkingsrutiner for Statkrafts vindkraftsatsning, både for on- og offshore anlegg.