Store forskjeller i nettselskapenes evne
til å finansiere fremtidige investeringer

På oppdrag fra Energi Norge har vi vurdert den finansielle situasjonen for nettselskapene, og hvilken egenfinansieringsevne de har med tanke på investeringsbehovet i regional- og distribusjonsnettet og AMS. Hovedkonklusjonen er at bransjen under ett har tilstrekkelig egenfinansiering gjennom inntektsrammen, men at mange selskaper vil ha negativ kontantstrøm og behov for tilførsel av ny kapital.

Hvorfor velge Xrgia?

Xrgia AS leverer konsulenttjenester innen fornybar energi til ledende nordiske energiselskaper.

Tjenestene er rådgivning og prosjektledelse innen strategi og forretningsutvikling, analyser og prosessforbedring.

Vår styrke er å kombinere solid bransjeerfaring med spisskompetanse fra ulike fagdisipliner.

Vi har stor analytisk kapasitet, nyskapningssevne og fokus på å finne gode realiserbare løsninger for våre kunder.

Xrgia leverer konsulenttjenester innen fornybar energi

Mer rettferdig kostnadsdeling med innføring av effekttariffer

Xrgia har i to studier for Energi Norge sett på virkningene ved innføring av effekttariffer. I den ene studien har vi sett på de prinsipielle sidene ved effekttariffer, mens den andre studien har vi sett på innføring av...
Les mer