Vi leverer konsulenttjenester innen fornybar energi til ledende nordiske energiselskaper