Medarbeiderne i Xrgia er svært erfarne og har ledet noen av de største utviklingsprosjektene i energibransjen. Vår erfaring gjør at vi raskt setter oss inn i ulike problemstillinger og forstår hva som skal til for å løse de. I tillegg samarbeider vi med en rekke spesialister innen ulike fagfelt. Samarbeidet gjør at vi kan gi våre kunder unik kompetanse og løse oppgaver som er langt større enn hva vi ellers kunne ha gjort.

Tommy Løvstad

Daglig leder og partner 

Tommy Løvstad er siv.ing. fra NTH og industriell økonomi fra KTH. Tommy har som konsulent jobbet med forretnings- og strategiutvikling innenfor fornybar energi og overføringsforbindelser. Han har inntil nylig vært utleid som administrerende direktør for NorGer KS, en planlagt sjøkabel mellom Norge og Tyskland.

Tommy har bred erfaring fra en rekke aktører innenfor norsk og internasjonal vindkraftbransje, og har omfattende erfaring knyttet til energiproduksjon og driftsmodeller. I tillegg til erfaring som strategidirektør i Telenor har Tommy også vært direktør for Forretningsutvikling og ledet området for Energy Management i Agder Energi.

Tlf: +47 971 77 845
E-post: tommy@xrgia.no

Tor Saunes

Assosiert Partner

Tor Saunes er siv.ing fra NTH- Trondheim og siv.øk fra NHH- Bergen. Tor har lang erfaring innen prosjekt-, produktledelse og forretningsutvikling.

Tor har mange års erfaring med operativ ledelse og gjennomføring av forretningsprosesser. Som konsulent har Tor jobbet som management for hire i større infrastruktur prosjekter – senest i Hafslund Telekom fra 2008 til 2011.Tor har jobbet som investeringsdirektør og daglig leder i It Fornebu Invest.

Tlf: +47 928 80 500
E-post: tor@xrgia.no

Kyrre Nordhagen

Assosiert partner

Kyrre Nordhagen er en erfaren prosjektleder og rådgiver i energi- og finanssektoren. Han har ledet noen av de største prosjektene i energibransjen bl.a. Nettplan Stor-Oslo og Skagerrak 4. Skagerrak 4 er den nye kabelforbindelsen mellom Norge og Danmark. Han har opparbeidet spisskompetanse innen prosjektstrategier, strategisk prosjektkommunikasjon, prosjektledelse, prosess og problemløsning.

Kyrre har mange års erfaring som konsulent i store internasjonale konsulentmiljøer og har arbeidet i Ernst & Young (EY) / Arthur Andersen & Co. og PwC. Her arbeidet han i hovedsak med ulike problemstillinger knyttet til finansielle instrumenter og risikostyring innen energihandel, energiproduksjon, kapitalforvaltning og treasury. Kyrre er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, med spesialisering innen energi og finans. Han er sertifisert Project Management Professional (PMP) gjennom PMI.

Tlf: +47 480 35 896
E-post: kyrre@xrgia.no

Klaus Vogstad

Seniorkonsulent

Klaus Vogstad er dr.ing elkraft og siv.ing maskin NTNU, og har jobbet i kraftbransjen i 12 år innen kraftforvaltning og avdelingsleder for CoE Wind & Site i Agder Energi, vindressursanalytiker  i Meventus AS, og 1. amanuensis II ved industriell økonomi NTNU.  Vogstad har utviklet ParkOptimizer og WindFarmDesigns, som er beslutingsstøtteverktøy for vindkrkaftutbygging, og har i senere tid også utviklet installasjonsløsninger for solcelleanlegg.

Vogstads kompetanse er utvikling av beslutningsstøttemodeller, fornybar energi som vindkraft, vannkraft og sol, og har også ledet en rekke forskningsprosjekter.

Tlf: +47 928 510 67
E-post: klaus@xrgia.no

Johan Baade-Mathiesen

Junior konsulent

Johan er tatt inn i teamet på en korttidsbasis som del av hans studier. Han har en stor interesse i kraftbransjen og vil bygge på erfaringene han har fra tidligere ansettelse hos Sira-Kvina. Til våren vil han returnere til Milano hvor han vil fullføre sin bachelorgrad innen økonomi og finans.

Tlf: +47 47249388
E-post: johan@xrgia.no