Hvem er vi ?

Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer.

Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi.  Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse.

Hva tror vi på ?

Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne.

Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi:

  • Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver.
  • Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter.
  • Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.