Kommunenes vannkraftinntekter

Dette er hva kommunene får i inntekter fra vannkraft. Det offentlige eier det meste av norsk vannrkraft. Staten men Staten får sine inntekter i form av grunnrenteskatt, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og utbytte fra eierskap, får norske…