IEA's veikart for Parismålet: Ingen ny oljeleting

,
Med massiv utbygging av fornybar kan vi nå 1.5 gradersmålet i 2050.  Nye oljefunn er det derimot ikke behov for, ifølge IEA. IEA-rapportene anses som de mest innflytelsesrike i energiverdenen og scenariene brukes ofte av energimyndigheter. …

test

Her testes billedfil    

Langsiktige kraftavtaler

Eksempel på grafer - langsiktige kraftavtaler div.ex1 { height: 670px; width: 100%; overflow: hidden;}

Agder Energi AS har inngått rammeavtale med Xrgia om kjøp av konsulenttjenester

Xrgia er valgt som leverandør av konsulenttjenester for Agder Energi AS og til 15 av selskapets datterselskaper. Rammeavtalen ble inngått i 2014 og gjelder ut 2015 med opsjon for Xrgia på 1+1 års forlengelse. Xrgia kan gjennom sin erfaring…

Mulig med effekttariffer for alle nettkunder ved innføring av AMS

Med innføringen av AMS åpner muligheten for at også små nettkunder kan få nettariff basert på effekt og ikke energi. Vi har gjennomført analyser av dette for Ringeriks-kraft Nett (som er Norges første fullimplementerte AMS-selskap) og…

Prosessutvikling innen offshore vind for Statkraft

I 2014 har Xrgia i samarbeid med det danske konsulentselskapet K2 Management utviklet arbeidsprosesser, krav, støttedokumenter og maler for prosjektutvikling og kvalitetssikring av utvikling av offshore vind i Storbritannia. Arbeidet har…

Xrgia vokser for å styrke satsningen innen nettvirksomhet

Fra årsskiftet tiltrer Kjetil Ingeberg og Kyrre Nordhagen Xrgia for å styrke satsningen innen nettvirksomhet. Kjetil er en av Norges mest brukte konsulenter innen nettvirksomhet. Han stiftet Xrgia i 2005, men har i et par år jobbet gjennom…

Store forskjeller i nettselskapenes evne til å finansiere fremtidige investeringer

På oppdrag fra Energi Norge har vi vurdert den finansielle situasjonen for nettselskapene, og hvilken egenfinansieringsevne de har med tanke på investeringsbehovet i regional- og distribusjonsnettet og AMS. Hovedkonklusjonen er at bransjen…

Mer rettferdig kostnadsdeling med innføring av effekttariffer

Xrgia har i to studier for Energi Norge sett på virkningene ved innføring av effekttariffer. I den ene studien har vi sett på de prinsipielle sidene ved effekttariffer, mens den andre studien har vi sett på innføring av effekttariffer for…