Kommunenes vannkraftinntekter

Dette er hva kommunene får i inntekter fra vannkraft. Det offentlige eier det meste av norsk vannrkraft. Staten men Staten får sine inntekter i form av grunnrenteskatt, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og utbytte fra eierskap, får norske…
Kabelrute survey

NorthConnect utenlandskabel kobler fornybare kraftsystemer

Utenlandskabel til Skottland NorthConnect er en 1400 MW utenlandskabel mellom Skottland og  Norge, som vil koble sammen to kraftsystemer med høyt innslag av fornybar energi. I Skottland og farvannene rundt bygges det mye vindkraft, med…