Kjedelige rutineoppgaver? Møt Klas-Göran, Xrgia’s automatiseringsrobot

,

Møt Klas-Göran, Xrgia’s automatiseringsrobot

Mens vi venter på at digitaliseringen skal gjøre oss mer effektiv:  Det finnes flusst av rutinemessige oppgaver man kunne greid seg uten.  Den som venter på digitaliseringsbølgens løfter om bedre datasystemer og enklere administrasjon kan komme til å vente lenge. I den praktiske hverdag omgir vi oss med et lappeteppe av datasystemer og beslutningsstøtteverktøy som ikke snakker sammen.  Vi har egne databaser for økonomisystemer, egne verktøy for risikostyring, kundehåndtering, kraftforvaltning og måledata.  Mange rutineoppgaver består sånn sett i å skyfle data mellom flere systemer – via Excel.  Manuelt.

 

Case-studie

I større prosjektteam med flere selskaper brukes ofte web-baserte datasystemer for at alle skal ha tilgang og dele informasjon på tvers av selskap- og brannmuer.  Registrering og oppdatering av store dokumenter gjennom web-baserte grensesnitt er ofte tidkrevende og gjennomfres av DokumentControllere. Klas-Göran fikk – etter litt opplæring – i oppgave å registrere og laste opp tilsendte dokumenter i dokumentstyringssystemet Interaxo.  Basert på informasjonen i kart og pdf-dokumenter, ble dokumentene registrer med prosjeknummer, type dokument, forfatter, dato og annen info i dokumentstyringverktøyet.  Med 50 dokumenter daglig, kan dokumentregistrering alene være en fulltidsjobb.  Klas-Göran gjør dette mens du spiser lunsj, så kan heller tiden brukes på andre oppgaver.

Klas-Göran, vår nye medarbeider

  • Klas-Göran elsker datapunching
  • Klas-Göran kan jobbe dagen lang med repetitive rutineoppgaver , og stjeler heller ikke siste skvetten fra kaffetrakteren foran nesa di
  • Klas-Göran kan bruke tid på de kjedelige arbeidsoppgavene, mens de ansatte får frigjort tid til andre oppgaver som krever menneskelig ekspertise fremfor tastegymnastikk.

Eksempler på arbeidsoppgaver for Klas-Göran

  • Bilagsføring
  • Datapunching
  • Skyfling av data mellom ulike databaser
  • Lage standard-rapporter basert på data fra internett og uttrekk fra interne datasystemer

Slik jobber Klas-Göran

I den ideelle verden snakker alle data- og beslutningsstøtteverktøy sammen sømløst.  I praksis består bedriftsverdenen av et lappeteppe med datasystemer.  Nye integrerte løsninger utvikles, men å innføre nye datasystemer i en organisasjon er både kostbart, krevende og det er nærmest en utopi å få til en løsning der konkurrerende programvareselskaper enes om felles standarder og løsninger for datautveksling.

Robotic Process Automation, som er Klas-Göran’s opphav krever verken svære IT-prosjekter eller standarder.  Klas-Göran jobber gjennom det menneskelige brukergrensesnitt, han Klikker seg inn på programmer, åpner eposter, surfer på internett og navigerer seg gjennom menyer.

Klas-Göran kan lese tekst og bilder på skjerm, i dokumenter og kan endog logge seg inn på servere og portaler akkurat som en ansatte.  Han er bare litt mer fingernem, og jobber døgnet rundt hvis det trengs.