NorthConnect utenlandskabel kobler fornybare kraftsystemer

Kabelrute survey

Utenlandskabel til Skottland

NorthConnect er en 1400 MW utenlandskabel mellom Skottland og  Norge, som vil koble sammen to kraftsystemer med høyt innslag av fornybar energi.

I Skottland og farvannene rundt bygges det mye vindkraft, med behov for eksport når det er overskudd av vind, eller import i vindstille perioder.  Vannkraft er ideelt til dette formålet, og kabelprosjektet vil således muliggjøre visjonen om våre vannmagasiner som Nord-Europas “grønne batteri”.

Utenlandskabler bygges tradisjonelt for å utnytte vannkraftens magasineringsevne mot termisk dominerte kraftsystemer, som for eksempel Danmark.

Termisk vs vannkraft

Termisk dominerte kraftsystemer har en tydelig døgnvariasjon for kraftpriser, som følge av at dyre topplastverk må startes opp på dagtid for å møte forbrukstopper , mens grunnlastverk kjører døgnet rundt til lave kostnader.   Derfor har termiske kraftsystemer tydelige pristopper når forbruket er høyt.

Vannkraftverk med magasiner kan imidlertid skru av/på produksjonen som en kran, uten at kostnadene endrer seg vesentlig over døgnet

Kobler man sammen disse to systemene gjennom en overføringskabel,  kan vannkraften skrus ned på nattestid  importere billig kraft og spare vann, mens det sparte vannet kan eksporteres på dagtid når forbruket er høyt.

Vindkraft vs vannkraft

Med stadig større innslag av vindkraft, kan vi etterhvert erfare vindkraftdominerte systemer.  Vindkraft er uregulerbar, varierer i produksjon fra time til time, uke til uke og fra sesong til sesong.    Danmark og Nordtyskland får i enkelte perioder 100% av sin produksjon fra vind. Det bygges ut stadig flere offshore vindprosjekter utenfor Skottland og England som vil gi tilsvarende variasjon i produksjon.  Her vil også vannkraft være en god samarbeidspartner til vind gjennom en kraftkabel.

Vannkraftverk kan skru av og på produksjonen ettersom vinden tiltar eller løyner fra time til time, og kan også yte ekstra over lengre, vindstille perioder.