Sommerjobbstudenter søkes

Juniorkonsulenten og Seniorkonsulenten

Xrgia søker sommerjobbstudenter for 2019 for diverse analyseoppdrag innen fornybar energi, det grønne skifte og digitalisering. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Oslo sentrum, men kan også medføre reise- og opphold til våre kunder blant kraftselskaper.

Type arbeidsoppgaver vil være:
• Digitalisering: herunder robotisering og automatisering av administrative og analytiske arbeidsprosesser
• Analyse av kraftforvaltning for potensielle forbedringer herunder produksjonsplanlegging, datainnsamling,
metoder og verktøy
• Teknoøkonomiske analyser av prosjekter

Vi søker teknologistudenter på alle årstrinn. Gode data- og programmeringskunnskaper vil være en fordel.

Søknad bør inneholde:

  • Søknadsbrev, CV karakterutskrift og evt. Referanser.

Søknad sendes på epost til : klaus@xrgia.no