Langsiktige kraftavtaler

Eksempel på grafer – langsiktige kraftavtaler