Agder Energi AS har inngått rammeavtale med Xrgia om kjøp av konsulenttjenester

Xrgia er valgt som leverandør av konsulenttjenester for Agder Energi AS og til 15 av selskapets datterselskaper. Rammeavtalen ble inngått i 2014 og gjelder ut 2015 med opsjon for Xrgia på 1+1 års forlengelse.

Xrgia kan gjennom sin erfaring og nettverk av samarbeidende selskaper levere tjenester innen en rekke områder. Det gjelder blant annet Forretningsutvikling, Gevinstrealisering, Prosjektledelse, Strategiarbeid, Omstilling og endringsprosesser samt prosessforbedring og effektivisering.

Om Agder Energi AS

Agder Energi er ett av landets største energikonsern og har virksomhet innen vannkraft, fjernvarme og nett. Konsernet produserer om lag 7,8 TWh i året i sine vannkraftstasjoner og forsyner 188 000 kunder i Aust- og Vest-Agder med strøm fra det om lag 20 000 km lange linjenettet. Agder Energi har om lag 1.600 ansatte fordelt på ulike datterselskap.