Mer rettferdig kostnadsdeling med innføring av effekttariffer

Xrgia har i to studier for Energi Norge sett på virkningene ved innføring av effekttariffer. I den ene studien har vi sett på de prinsipielle sidene ved effekttariffer, mens den andre studien har vi sett på innføring av effekttariffer for dagens energimålte kunder i Ringeriks-kraft Nett og på Hvaler i Fredrikstad Energi Nett.

Arbeidet har følgende hovedkonklusjoner:

  • Effekttariffer vil gi en mer rettferdig kostnadsdeling mellom kundene, fordi det er kundenes maksimale belastning (effekt) som påvirker dimensjoneringen av nettet.
  • Effekttariffer kan bidra til vesentlig lastflytting, og at lastflyttingen kan gi vesentlig nettnytte i form av utsatte investeringer.
  • Les mer om saken hos Energi Norge eller se følgende dokumenter:

_2015_02_05_effekttariffer_i_distribusjonsnettet
_2015_04_07_notat_prisnipiell_oppsummering_tariffer