Mulig med effekttariffer for alle nettkunder ved innføring av AMS

Med innføringen av AMS åpner muligheten for at også små nettkunder kan få nettariff basert på effekt og ikke energi. Vi har gjennomført analyser av dette for Ringeriks-kraft Nett (som er Norges første fullimplementerte AMS-selskap) og Fredrikstad Energi Nett, som siden 2011 har gjennomført et pilotprosjekt for om lag 7500 kunder på Hvaler.

Hovedresultatet fra arbeidet er at innføring av effekttariffer vil gi en mer rettferdig fordeling av tariffkostnaden. Videre gir effekttariffer et betydelig økonomisk incentiv til å flytte last slik at nettselskapet over tid kan utsette og redusere investeringsnivået. Dette er en gevinst som kommer både selskap og kunder til gode.

Xrgia har bygget opp en omfattende analysemodell for effekttariffer hvor fordelingsvirkninger og styrken av økonomiske incentiver kan analyseres ned på enkeltkundenivå. Modellen er koblet slik at den enkeltkundens last og kortslutningsytelse kan knyttes til de enkelte nettstasjonene. Dermed kan vi analysere nettnytte både for utsatte investeringer i nettstasjoner og kapasitetsutvidelser i lavspentnettet. Metodikken og analyseverktøyet er dermed et kraftfullt verktøy for hvordan nettselskapene kan trekke mer nytte ut av AMS-investeringen.

Presentasjonen på Nettkonferansen 2014 kan lastes ned her.