Xrgia vokser for å styrke satsningen innen nettvirksomhet

Fra årsskiftet tiltrer Kjetil Ingeberg og Kyrre Nordhagen Xrgia for å styrke satsningen innen nettvirksomhet.

Kjetil er en av Norges mest brukte konsulenter innen nettvirksomhet. Han stiftet Xrgia i 2005, men har i et par år jobbet gjennom Kanak AS med tjenester rettet mot nettselskapene. Kjetil tar med seg et omfattende modellapparat og datasett for nettbransjen, blant annet for verdivurderinger og fremskrivning av effektivitet og finansiell utvikling.

Samtidig begynner Kyrre Nordhagen i Xrgia AS. Kyrre har omfattende erfaring fra nettvirksomhet, blant annet som prosjektleder for Statnetts Nettplan Stor-Osloog for kabelprosjektet Skagerak 4. Xrgia styrker med dette sin kapasitet og kompetanse både for analyser av nettvirksomhet, tariffering, effektivisering, prosjektutvikling og ledelse av store infrastrukturprosjekter.